contacte mapa web estableix com a plana d'inici afegeix als preferits
cerca a Google:Formació >  Formació Contínua

Formació

Formació Contínua

Són cursos cofinançats pel Fons Social Europeu i la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, de manera que no suposen cap despesa ni per al treballador ni per a l'empresa.
Com funcionen?

 • Cada empresa compta amb un crèdit per a formació que es farà efectiu mitjançant la bonificació a la Seguretat Social una vegada realitzada la formació i liquidat el cost del curs. Aquest crèdit el podreu conèixer enviant l'Annex 1 que s'adjunta a la seu del Grup Costa Brava Centre al Departament de Formació
 • Un cop esgotat el crèdit de l'empresa associada es pot participar als cursos abonant el 75% del cost d'aquest, igual que els treballadors que en el moment d'impartir el curs no estiguin d'alta a la SS o siguin autònoms
 • Les empreses han d'estar al corrent del pagament a la Seguretat Social
 • Les empreses de més de 5 treballadors estan obligades a cofinançar la formació.
 • L'empresa ha de comptabilitzar la factura que rep del curs

Qui pot participar?

foto cursos forcem
 • Treballadors en Règim General que estiguin d'alta en la SS o fixos discontinus en període de no ocupació. Aquesta participació descompta crèdit de formació de l'empresa
 • Treballadors en Règim d'autònoms, abonant el 75% del cost del curs

Com participar-hi?

foto cursos forcem
 • En el cas de cursos Forcem, s'ha de comprovar que l'empresa tingui el crèdit necessari per realitzar la formació per poder-se bonificar la quantitat posteriorment.
 • Cal omplir i enviar per fax (972 60 01 12) o per a/e: jlloberol@grupcostabravacentre.com l'Annex que s'adjunta i firmar posteriorment el conveni de col·laboració en matèria de formació. Fitxa d'inscripció.doc
 • S'ha d'enviar la fotocòpia d'una capçalera de nòmina i DNI del/s treballador/s que vulguin participar en el curs.
 • Forcem reclama el llistat d'alumnes definitius de cada curs amb 7 dies laborables d'antelació. És per aquest motiu que:

  Per apuntar-se al curs heu d'avisar per telèfon a la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre abans de la data que s'indica a cada curs.

  Totes les inscripcions realitzades posteriorment a aquesta data no es tindran en compte ja que quedaran fora de termini.

  En el moment de la inscripció s'haurà de fer una paga i senyal de 60 €, a través de transferència bancària, especificant el títol del curs i el nom de l'alumne. En el cas de no poder assistir a l'acció formativa s'haurà d'avisar 5 dies abans de l'inici del curs; en cas contrari no es retornarà l'esmentada paga i senyal.

  Si un alumne no finalitza l'acció formativa haurà de pagar l'import total del curs i no se'l podrà bonificar.

  Qualsevol canvi de nom o anul·lació d'algun alumne per part de l'empresa s'haurà d'avisar a la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre abans de la data que s'indica en cada curs.

  Per a més informació, truqueu al tel. 972 60 00 69 (Judit Lloberol Balagué)

Llistat de cursos programats

Caps d'àrea i direcció
BUSSINES INTELLIGENCE
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
CREATIVITAT I DESENVOLUPAMENTPERSONAL. TÈCNIQUES
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
DESENVOLUPAMENT D'HABILITATS DIRECTIVES
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
DIRECCIÓ FINANCERA D'HOTELS
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
GESTIÓ DE LES EMOCIONS I SINCRONIA AMB ELS CLIENTS
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
HABILITATS DE DIRECCIÓ
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
L'ALIMENTACIÓ ES MOU... QUÈ N'ESPEREM?
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
LES MILLORS PÍNDOLES PER A LA DIRECCIÓ EMPRESARIAL
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
NEGOCIACIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
PREVENCIÓ XINXA DE LLIT: GESTIÓ, PREVENCIÓ, SUPERVISIÓ I CONTROL
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
PRODUCTIVITAT PERSONAL I GESTIÓ EFECTIVA D'ACIIONS
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
RENOVACIÓ CERTIFICAT DE LA LEGIONEL·LA I LA LEGIONEL·LOSI.
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
Comercialització
E-MAIL MÀRQUETING
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
Idiomes
ANGLÈS TURÍSTIC AVANÇAT
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
ANGLÈS TURÍSTIC INICIAL
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
ANGLÈS TURÍSTIC INTERMEDI
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
CATALÀ PER A NO CATALANOPARLANTS
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
FRANCÈS TURÍSTIC AVANÇAT
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
FRANCÈS TURÍSTIC INICIAL
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
FRANCÈS TURÍSTIC INTERMEDI
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
INICIACIÓ A L'ALEMANY
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
Legislació / laboral / fiscal
ADAPTACIÓ DE LA NOVA NORMA ISO 9001:2015
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
APLICACIÓ PRÀCTICA DE LA LOPD
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
Noves tecnologies
ACCESS
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
DIRECCIÓ DE VENDES I MÀRQUETING
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
ESTRATÈTIGES I IMPLEMENTACIÓ DEL REVENUE MANAGEMENT
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
EXCEL
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
LA DIGITALITZACIÓ I EL SEU FUTUR
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
L'ART DE LA DECORACIÓ FLORAL
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
UPSELLING TURÍSTIC
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
VOCACIÓ DE SERVEI: MÉS ENLLÀ DE L'ATENCIÓ AL CLIENT
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
Per a professionals
EQUIPS DE TREBALL, LIDERATGE ESTRATÈGIC I ALT RENDIMENT
Data màxima d'inscripció i/o formalització: Places limitades

Més informació
INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
NEGOCIACIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
Pisos i manteniment
CURS BÀSIC PER A OPERARIS DE MANTENIMENT
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
CURS ESPECÍFIC PER A GOVERNANTES DE PISOS
Data màxima d'inscripció i/o formalització: Places limitades

Més informació
CURS ESPECÍFIC PER A OPERARIS DE PISCINES
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
CURS ESPECÍFIC PER A OPERARIS DE PISCINES
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
OPTIMITZAR LA GESTIÓ DEL DEPARTAMENT DE PISOS
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
TÈCNIQUES I INNOVACIONS PEL DEPARTAMENT DE PISOS
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
Qualitat i prevenció
AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
CURS DE SUPORT VITAL BÀSIC I DESFIBRIL·LADOR
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
FORMACIÓ ESPECÍFICA DE PREREQUISITS D'HIGIENE I SEGURETAT ALIMENTÀRIA.
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
GESTIÓ HIGIENICOSANITÀRIA PER A COMANDAMENTS INTERMITJOS
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
HIGIENE I SEGURETAT ALIMENTÀRIA. MANIPULACIÓ D'ALIMENTS.
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
HIGIENE I SEGURETAT ALIMENTÀRIA. MANIPULACIÓ D'ALIMENTS.
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
MEDIACIONS I EQUIPS BÀSICS PER A L'AUTOCONTROL D'AIGÜES I ALIMENTS
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LA I DE LA LEGIONEL·LOSI
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
RENOVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ DE LA LEGIONEL·LA I LA LEGIONEL·LOSI
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació
ÚS DE PRODUCTES DE NETEJA PROFESSIONALS
Data màxima d'inscripció i/o formalització: 

Més informació